Friday, June 08, 2007

Johannes Josephus Aarts

In eerste instantie maakte Aarts vooral houtgravures. Rond 1900 begon hij ook te experimenteren met alle andere grafische technieken en concentreerde zich op voorstellingen van landarbeiders en polder- en dijkwerkers. Vanaf 1910 verlegde hij zijn belangstelling naar composities met zwervers, bedelaars en kreupelen. Of deze aandacht een sociale achtergrond had is niet met zekerheid te zeggen, vanwege het ondoorgrondelijke karakter van Aarts. In de jaren twintig en dertig maakte hij voornamelijk visionaire en apocalyptische afbeeldingen, waarin de dood een centrale rol speelt.Nummering is volgens het doctoraalstudie van H.J.Wielick. mei 1986.

straattaferelen

H-3 Twee damens op straat. houtsnede/gravure. 22.0 x 13.3


 
 
H-2 Damens in de regen. houtsnede/gravure 17,1 x 19,2.
werkende mensen

 


D-???


H-16 Langs de weg Houtgravure 23.2 x 17.7 1901.

 
D-19 Dijkwerker Gravure 23,8 x 31,8 1900.D-16 Slapende polderjongen Gravure 24,5 x 20,5 1907.
D-24 Twee schaftende polderwerkers Gravure 21.8 x 29.4 1904.
V-10 Bouwaarbeiders. Waslitho 43,0 x 31,7 1902


D-4 Polderwerker. Gravure 31,4 x 23,3 1900/1906.
V-16 Polderwerkers. Litho. 28,6 x 37,5.
V-6 Twee Steensjouwers. waslitho 39,0 x 26,2.

zwervers bedelaars landlopers


D-45 Zittende landloper met één schoen. Gravure 25.5 x 33.3 Ca.1909/10                                             


H-??D-43 Bedelaar op krukken gravure 26.0 x 19.4 1907 (proefstaat)V-18 Bedelaarsfamilie Litho 33,6 x 26,8 .D-41 Bedelaar (VI) Gravure 21,2 x32,8.


paarden

V-19 Trekpaard waslitho 30.3 x42.2.

H-23 Karrepaard - Parijs Houtsnede 20.0 x 26.1 ca 1900.

bijbelse voorstellingen oude testament

H-25 Salome houtgravure 11,3 x 5,3.

 


V-27 Gevallen mannelijke engel. Litho 20,4 x 28.2
V-21 Worsteling jacob en de engel. Litho 23,6 x 22.0

 


V-28 gevalen mannelijke engel. Litho 25,7 x 20,1
H-28 Gevallen mannelijke engel. Houtsnede 24,9 x 18,5
V-24 Judith met het hooft van holoferes. Litho 31,5 x 24,3 1915


V-25 Judith met het hooft van Holoferes. Litho 26,5 x 37,7

V-22 Mozes en de stenen tafelen. Waslitho. 35,1 x29.6. (in zwart en blauw)
nieuwe testament


apocalypsis 
V-33 De opening van het tweede en derde zegel. Litho 31,7 x 22,8 1927V-32 De engel en de zeven kerken. Litho 29,5 x 16,5 1927

 
 

V-40 Zonnevrouwtje. Litho 31,1 x 20,8 1927V-38 Engel de draak opsluitend voor 1000 jaar. Litho 31,5 x 17,7 1927
V-39 Apocalypsis de zeven kandelaar. Litho 31,8 x 20,4. 1927
andere religieuze voorstellingen


allegorische voorstellingen


 
H-50 vrouw met draak Houtsnede/gravure 13,8 x12,2.
H-54 Groteske. houtsnede 29,4 x 14,5 1922


 
H-35 Allegorische voorstelling. houdsnede 21.0 x 15.0
V-48 Danse macabre Litho 29,7 x 19,1 1927

V-42 Vrees. Litho 21,5 x 15,7 1927.
V-51 Dodendans. Litho 28,5 x 15,5 1927.

V-49 Christophorus - Anastophorus. Litho 28,8 x16.2 1927
V-50 Danse Macabre - Egalite. Litho 28,5 x 15,5 1927.


V-43 Honger en Liefde. Litho 25,5 x 15,2 1927


H-34 Herfst - Wijnoogst. houdsnede/gravure 25,0 x 31,8 ca.1908


H-51 Fantastische voorstelling. Houtsnede/gravure 23.2 x 17.4


mythologische voorstellingen

V-59 Perseus en het hoofd van medusa. Litho 31,7 x 23,8

V-52 Prometheus en mercurius. Litho 34.0 x 26.7


V-59 Pereus en het hoofd van medusa. Litho 31,7 x 23,8 1927V-58 Sphinx. Litho 22,1 x 14,7 1927
V-53 Andrmeda. Litho 31,5 x 23,3


 

V-54 Centaur. Litho 23,1 x 16 1927