Friday, June 08, 2007

Johannes Josephus Aarts

In eerste instantie maakte Aarts vooral houtgravures. Rond 1900 begon hij ook te experimenteren met alle andere grafische technieken en concentreerde zich op voorstellingen van landarbeiders en polder- en dijkwerkers. Vanaf 1910 verlegde hij zijn belangstelling naar composities met zwervers, bedelaars en kreupelen. Of deze aandacht een sociale achtergrond had is niet met zekerheid te zeggen, vanwege het ondoorgrondelijke karakter van Aarts. In de jaren twintig en dertig maakte hij voornamelijk visionaire en apocalyptische afbeeldingen, waarin de dood een centrale rol speelt.Nummering is volgens het doctoraalstudie van H.J.Wielick. mei 1986.

No comments: